Мобилни системи за дистанционно отчитане | Baylan

Мобилни системи за дистанционно отчитане

MOBILE AMR SYSTEMS

Description of Mobile Reading System

Системата има два вида метод за четене. Отчитане на водомерите/електромерите чрез ръчен компютър (PDA) с персонал или компютърна система в превозно средство. Тези мобилни устройства за отдалечено четене събират показанията на измервателните уреди и ги запазват в локалната памет. В общинския водопроводен център показанията се прехвърлят към основната система от преносимия компютър. Веднага след успешния процес на предаване стартира процедурата за фактуриране. Като обобщение системата се състои от три основни части: водомер, мобилно устройство за четене и системния софтуер.

Предимства на мобилната система за четене

Системата не включва сложно окабеляване, интернет достъп или колекторни устройства. Това свойство позволява системата да бъде конфигурирана и приложена незабавно. AMR Mobile System използва само радиочестотна (радиочестотна) комуникация. Не е необходим друг честотен носител, така че системата е рентабилна в сравнение с други AMR решения.

Operating Structure Of Mobile Reading System

  • Receiving the meter readings
  • Transmitting readings to central system
  • Customer access via internet connection
  • Remote control of valves according to latest payment/debt statesı
  • Billing the consumption

Benefits of the AMR System

Много по-лесно и по-бързо е да четете водомери. С намаляването на разходите за четене ползите започват да нарастват. Предимствата на системата включват намалени разходи за труд, по-лесно събиране на сметки за водомери, ефективно управление на записите на потребителите, като плащания, дългове, фактури и състояния на клапаните. Системата няма ограничение на количеството измервателни уреди, които трябва да бъдат инсталирани в AMR мрежата.
Служителите имат шанса да действат по-бързо в случай на повреда или незаконно потребление, открити във водоснабдителната инфраструктура. Приходите се увеличават с увеличаване на способността за управление. Цялостната цифрова система избягва грешки при четене. Консумацията на вода може да се наблюдава и управлява надеждно. Потребителите на система за четене на дистанционно измерване на Baylan могат незабавно да получат състояние на потребление на всеки потребител.

Софтуер

Всеки потребител има акаунт, дефиниран от потребителско име и парола, като конкретно конфигурира системата според нивото на разрешения. Потребителите управляват цялата система, както и състоянията на измервателните уреди. Системата предлага няколко отчета и анализи за богато съдържание и информация.