Софтуер Baylan BMS | Baylan

Baylan BMS

Metering Systems

Automated Meter Management System is a system that meters transmits assessment data via a modem ( Gateway or Communication Unit) mostly with RS485/422 protocol to central system.

Софтуер

Софтуерът за управление на водомери е проектиран от талантливите и опитни софтуерни инженери, за да отговори практически и ефективно на нуждите на фирмите. Възможно е да се интегрира с актуалния софтуер за автоматизация на обществените сметки.

Подобрената сигурност дава възможност само на персоналът с предоставен достъп, да достигне до базата данни. Всеки потребител може да влезе в системата с уникалния си идентификационен номер и парола. С посоченото ниво на разрешение достъпните менюта варират. Софтуер поддръжка на турски, английски, френски, португалски и арабски език.

Софтуерът има модули като операции с клиенти, операции по продажби, отчетни услуги.

Възможен е достъп до всяка информация въз основа на записи на фактури, клиентски записи. Софтуерът има възможност да подготвя графики за анализ въз основа на списък на клиенти, които не купуват кредит за определен период, избран регион на пребиваване или видове клиенти.

Закупуването на кредит означава автоматично пренасяне на информацията за състоянието на водомера до търговския пункт.

За да получите най-новата информация за водомера, е необходимо водомерът да прочете картата.

При желание на клиента е възможно да се настроят павилиони, които предварително зареждат кредити в клиентските карти.

Specified by the water works authorities, water meters support up to 4 different step tariffs.

Step-Tariff database is created within the software. When the customer comes to buy credit to the card, the updated information database is transfered to the card.

Baylan Water Meter Management System is designed flexible to work with the current software that the public works use. The sales unit communication features are combined in a DLL library.

The current software used in the public works may easily integrate with Baylan Water Meter Management System by using this library. The software that the public works use creates a job orders so Baylan Water Meter Management System tops up the customer card with the desired amount of credit. The current management software used by the public works may perform the realization and collection steps while Baylan Water Meter Management System may perform the actual credit sales.

Acting independant from the current software Baylan Water Meter Management System can perform also the money collection. A common integration study may be completed with the software company of the water works.